OBAVEŠTENJE

Priprema raster grafike u Adobe Photoshop:

 

Color: Mode CMYK
Rezolucija: od 30 do 300 dpl u zavisnosti od formata
Manji fajlovi od B2 formata: do 300dpi
Veći fajlovi: od 30 do 200 dpi (konsultacija sa Pro Media dizajnerom)
Crna boja: za intezivnu crnu boju na većim površinama koristiti Photoshop crnu tj. C95 M82 Y55 K97, za tekst manje količine koristiti samo 100% K.
Format fajla pripreme: Photoshop EPS sa maksimalnim kvalitetom JPEG kompresije.

Priprema vektorske grafike:

 

Color mode: CMYK
Crna boja: za intezivnu crnu boju na većim površinama koristiti Photoshop crnu tj. C96 M82 Y55 K97, za tekst manje veličine koristiti samo 100% K.
Format fajla pripreme: Ilustrator EPS
Fontovi: Obavezno fontove pretvoriti u krive

Priprema za štampu sa koturnim isecanjem:

 

Priprema grafike: priprema se vrši u Adobe Ilustratoru kako je to objašnjeno u Opštim pravilima. Lejer za štampu treba da bude zaseban i da nosi naziv PRINT. Obavezno ostaviti prepust od 3mm do 5mm grafike koja se štampa u odnosu na liniju sečenja.
Konture za isecanje i bigovanje (savijanje): Kontura za isecanje treba da bude odvojena u zasebnom lejeru nazvanom CUT i obojenu u crveno (CO M100 Y100 KO). Kontura za bigovanje treba da bude odvojena u zasebnom lejeru nazvanom BIG i obojena u cijan (C100 MO YO KO).

Napomena:

 

Rasterke grafike unutar vektorskog fajla obavezno embedovati.
Čiste vektorske grafike (bez fotografija) preko 5m slati 10 puta umanjene.
U fajlu ne treba da budu : klinovi, paseri, cajtne, instrukcije za štampu, mere, tiraži…
Svaki fajl je print za sebe (ako imate pet plakata snimite ih u 5 zasebnih fajlova).