CNC SEČENJE I GRAVURE

Naša štamparija se pobrinula da opremi jednu posebnu prostoriju za proizvodnju svetlećih reklama, autografike i drugih efektivnih načina reklamiranja. Prostorija je opremljena savremenim mašinama izuzetnog kvaliteta i visokog stepena automatizacije. Takva oprema mašina omogućuje visoku preciznost, brzu produkciju/realizaciju, konzistentnost, pouzdanost i vrhunsku fleksibilnost materijala. Budući da su nam poverenje i zadovoljstvo klijenata na prvom, ujedno i najvažnijem mestu, naša štamparija je kljentima ponudila i uslugu CNC sečenja i graviranja. CNC sečenje i graviranje je neminovni element proizvodnje u vreme mašinske industrije i tehnološke ekspanzije širom sveta.

ŠTA SU CNC SEČENJE I GRAVURE I ZAŠTO SU VAŽNE U MAŠINSKOJ INDUSTRIJI?

Čovečanstvo je oduvek bilo privrženo zanatstvu kao neophodnoj komponenti za obezbeđivanje osnovnih egzistencijalnih uslova. Ljudi su vekovima usavršavali proizvodnju raznovrsnih oruđa i predmeta od drveta i metala i tako kroz vekove postepeno prosperirali na tržišnoj poziciji. Zahvaljujući dugovekovnoj mašinskoj evoluciji, čoveku je u današnje vreme olakšana i ubrzana realizacija mnogih projekata. Posebno mesto u svetu savremene mašinerije i industrije zauzimaju CNC (Computer Numerical Control) mašine.

CNC mašine su u poslednjih nekoliko godina postale vrlo pristupačne za upotrebu i neizbežne za efikasniju i bržu produkciju. Predstavljaju jednu od najsavremenijih metoda za obradu metala, drveta i plastike. Sa ovom profesionalnom mašinom možemo detaljno da isečemo i izgraviramo obojene metale, foreks, foam, karton, drvo, pleksiglas i druge pločaste materijale. Naravno, klijenti sami određuju materijal koji je proporcionalan njihovim finansijskim mogućnostima i njihovoj želji i volji za što uspešnije poslovanje. Značaj CNC sečenje i gravure je zaista veliki i visoko su rangirane na listi mašinske tehnologije i industrije.

CNC sečenje i gravure imaju upotrebnu vrednost i najčešće se koriste za:

sečenje i graviranje svih vrsta materijala

bigovanje papira/štampe

usecanje CNC
rooter-om

Osnovne karakteristike CNC mašina:

  • Izuzetna fleksibilnost i preciznost u procesu obrade
  • Efikasna brzina u realizaciji projekata
  • Mogućnost izvršavanja nekoliko operacija rada u jednom ciklusu (brušenje, bušenje i glodanje)
  • Kvalitet ovih mašina je izvanredan i to omogućava genijalno graviranje, modeliranje i sečenje